NAŠE SRDCE NEZAMRZLA

Ročník 2022-ROK V KOUZELNÉ ZAHRADĚ

Taneční studio Mirabel srdečně zve na závěrečné vystoupení kurzů irského tance, které proběhne 20.6. od 17:00 v KD Mlejn. Těšit se můžete na krásné choreografie v celovečerním příběhu ROK V KOUZELNÉ ZAHRADĚ, které je volně inspirováno básněmi a ilustracemi výtvarnice Markéty Kotkové. 

Po dvouleté nucené pauze se těšíme na DEVÁTÝ ROČNÍK, benefičního projektu, ve kterém Vám představíme naše nejnovější představení Rok v kouzelné zahradě. Vzhledem k podpoře městské části Praha 13 bude opět i v letošním roce možné věnovat výtěžek ze vstupného na dobročinné účely, které vyberou samy děti. Vstupné budeme vybírat až na místě, těsně před začátkem představení. Minimální cena za vstupenku je jednotně 50,-Kč, je však možné věnovat i větší částku. Sedadla v divadle nejsou číslovaná, diváci se usazují dle svého příchodu.

Za podporu děkujeme MČ Praha 13, ZŠ Trávníčkova 1744.

Realizační tým: Kristína Pekárková, Eva Skálová, Petra Valachová, rodiče a děti TS Mirabel

 

Ročník 2019- V KORUNÁCH STROMŮ SE MI ZDÁLO

O projektu

Taneční studio Mirabel si Vás dovoluje pozvat do KD MLEJN na benefiční představení V KORUNÁCH STROMŮ SE MI ZDÁLO, které se uskuteční v neděli  9. 6. 2019 v 18:30 hodin. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován NA DOBROČINNÉ ÚČELY.

Benefiční představení vzniká s maximalním zpojením dětí z TS Mirabel a za laskavého svolení ke zpracování básnické sbírky stejného jména autorky Markéty Kotkové. Děti s nadšením pracují s básněmi, vymýšlejí choreografie, vyrábí rekvizity, kulisy a připravují obrazy pro doprovodnou výstyvu výtvarných děl. Letošní ročník bude zkrátka úplně odlišný, komponovaný a na komornější scéně. Věříme však, že zážitek bude stejně intenzivní, jako v minulých letech.

Letos se uskuteční již OSMÝ ročník tohoto unikátního projektu s názvem „Naše srdce nezamrzla“. Patronát nad akcí převzala autorka původních básní, výtvarnice MARKÉTA KOTKOVÁ.

Zakoupením vstupenky podpoříte nejen vybraný dobročinný projekt, ale také děti z Tanečního studia Mirabel v jejich aktivitě pomoci druhým.

Pro Vaši představu přikládám odkazy na loňský ročník:

Začarované střevíčky 2018-video

Slideshow fotek a videa ze Začarovaných střevíčků od Alice a Domči Šilerových

28.1.2018 benefice-Začarované střevíčky-fotografie

 

Vstupenky

Vstupenky na benefiční představení bude možné zakoupit v pokladně Mlejna. Výtěžek ze vstupného bude benefičním darem. Divadlo má bezbariérový přístup.

Cena vstupenek je jednotná: 100,-

Realizační tým

Jsme relativně malé taneční studio, zabývající se převážně tancem v rytmu irské hudby. Jsme otevřeni všem dětem bez rozdílu věku či talentu, tančit k nám může přijít každý. Naší prioritou v souboru není pouze perfektní technika, náš koncept je zážitkový, každý může zažít svůj velký čas na pódiu, pokud se tanci chce věnovat a chce tančit ve svém volném čase. Techniku se učí každý svým tempem a postupem času si ji pečlivě osvojí.

Právě díky tomuto přístupu tančíme srdcem tak, jak každý dokáže. A jak se nám to daří? V lednu pořádáme benefiční představení v Salesiánském divadle, na jaře se účastníme různých soutěží, můžete nás vidět na mnohých vystoupeních, například na Staroměstském náměstí, ve Mlejně i jinde

Taneční Studio Mirabel podporuje děti bez ohledu na věk, míru talentu či handicapu (sociálního, zdravotního), tančit zde může každý, kdo se tanci chce věnovat celým srdcem. Úspěchy tohoto přístupu jsou mnohé, nejen na úrovni taneční, kde se junioři mohou pochlubit ziskem titulu Mistrů ČR pro rok 2014 a 2011 v kategorii Lidových tanců TV show na Taneční skupině roku, ale také právě na rovině sociální, kde naším největším úspěchem je choreografie proti Konci světa, jíž se účastnily také tanečnice na vozíku. Tuto choreografii jsme prezentovaly na benefičním koncertě kapely The Tap Tap ve Státní opeře Praha v přímém přenosu České televize dne 5.12.2011. www.tsmirabel.cz

Koordinace celého projektu: Mgr. Kristína Pekárková

Taneční korepetice: Mgr. Kristína Pekárková

Realizátoři projektu: Ing. Petra Valachová, Pavol Kvasnica

Šití kostýmů: Emília Kvasnicová, Alena Pekárková

Tanečnice:

 

Hudební doprovod: kytara Magdaléna Hlaváčková a profesor Andy Seidl z LŠU Unhošť

Partneři projektu

V letošním roce na podporu ještě čekáme. Máte-li možnost nás podpořit věcně, finančně či svou objetavou prací, prosím ozvěte na pekarkova.k@tsmirabel.cz. Svou podporu si můžete odečíst z daní.

V loňském roce nás finančně podpořili:

 • Firma Datalite, díky které máme nádherné kostýmy pro představení
 • MČ Praha 13 za podporu činnosti TS Mirabel
 • Panu Podlipnému za finanční dar
 • Imunohematologii za finanční dar
 • Šárce Šindlerové za finanční dar
 • Rodičům všech dětí, které tančí v představení

V loňském roce nás věcně podpořili a tímto děkujeme:

 • Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, který nám zdarma poskytl reklamní plochy v tramvajích a autobusech
 • Panu řediteli Hanzalovi za poskytnutí prostor pro víkendová soustředění
 • Paní hospodářce Dohnalové za všechnu pomoc s realizací projektů TS Mirabel
 • Tiskárně Triangl, která nám sponzorsky vytiskla letáky a vstupenky
 • Panu Hradeckému za sponzoring provozu webových stránek www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz a poskytování IT pomoci a podporu
 • Panu Zázvůrkovi, za přípravu audio nahrávek pohádky představení a spotu pro rádio. Děkujeme SŠ Panská za umožnění nahrávání a výpůjčku techniky.
 •  Knižnímu klubu, který věnoval knižní dary pro tanečnice
 • Paní Emílii Kvasnicové a Aleně Pekárkové za ušití kostýmů
 • Paní Šilerové za fotografie z představení
 •  Panu Kvasnicovi a Paní Valachové za realizaci scény, paní Šindlerové za výtvarnou realizaci scény
 • Paní Wienerové, ředitelce Rádia 1, za odvysílání pozvánky na představení
 • Paní ředitelce i všem technikům Salesiánského divadla, že zde můžeme projekt realizovat
 • Stáně Novákové za grafické zpracování letáku a vstupenky, za pomoc s medializací projektu
 • Paní Štádlerové za celoroční pomoc s přípravou a realizací projektů, soustředění a soutěží
 • Magdaléně Hlaváčkové a Andy Seidlovi za hudební doprovod představení
 • Firmě Slevomat, díky níž je možné prodávat vstupenky v předprodeji
 • V neposlední řadě děkujeme patronům Ondrovi Vodnému a Janu Burianovi za podporu projektu.

Jak můžete projekt podpořit Vy

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:

  • Zakoupením vstupenky: Příspěvek pro vybrané dobročinný projekt, vstupenky bude možné zakoupitve Mlejně
  • Zakoupením výrobků dílny Lemniskáta: přímo na místě je možné zakoupit papírenské výrobky dílny Lemniskáta a zvýšit tak benefiční výtěžek.
  • Příspěvek na šití kostýmů: Můžete poslat libovolnou částku na pořízení látek a ušití kostýmů pro celé představení. Celkem potřebujeme 30.000,-. 
  • Příspěvek na výrobu kulis: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu kulis nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při výrobě kulis. Celkem potřebujeme 5.000,-. 
  • Příspěvek na výrobu či pořízení rekvizit: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu či pořízení rekvizit nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při jejich výrobě.  
  • Příspěvek na pronájem divadla: celkem potřebujeme cca 20.000,-
  • Příspěvek na dopravu: Vše je potřeba přepravit do divadla a zpět, pronajmout vlek. Celkem potřebujeme 2.000,-. 

Za Vaši podporu děkujeme a těšíme se, že Vás přivítáme na představení, které díky Vám bude možné realizovat. Pomůžete dětem aktivně pomáhat.

Za podporu nabízíme

 • Umístění Vašeho loga na letáku
 • Zveřejnění projektu a partnerů v médiích: Naším cílem je, aby se o projektu dozvědělo co nejvíce lidí z veřejnosti. Kromě propagace ve veřejnoprávních i soukromých médiích budeme projekt prezentovat i na veřejných vystoupeních TS Mirabel na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí.
 • Odpočet Vašeho daru od daňového základu: Na Váš dar Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, což je odečitatelná položka daňového základu.

Číslo účtu TS Mirabel: 2200648476/2010

Historie

Ročník 2018- Začarované střevíčky

Sedmý ročník se konal pod patronací Ondry Vodného a hudebníka Jana Buriana. Předlohu k pohádce tvořily děti a v sále sklidila ohromný úspěch. V hodnocení diváků, kteří měli možnost shlédnout více představení, byla tato pohádka a její zpracování, hodnocena jako nejkrásnější. Vaš chvála nás moc těší a inspiruje do dalších projektů! Děkujeme!

Celkem se nám podařilo vybrat 35.000,-, které jsme předali dílně Lemniskáta.

 

Ročník 2017 – V zajetí snů

Šestý ročník představení proběhl pod záštitou patronů Ondry Vodného a režisérky Olgy Sommerové. Přeedlohu k pohádce opět tvořily děti, která všechny přítomné diváky chytila za srdce.

Celkem se podařilo vybrat 45 000,-, které jsme předali dílně Lemniskáta.

Fotografie z  představení

Video z představení V zajetí snů

Ročník 2016 – Kouzlo Slunovratu

Pátý ročník benefičního představení proběhlo pod záštitou patrona Ondry Vodného a spisovatelky Radky Třeštíkové. Předlohu k pohádce tvořily děti společnými silami. Po mnoha diskuzích se nakonec podařilo vytvořit nádhernou pohádku, kterou děti rozdělili do tanečních obrazů, rozdali si role, vymyslely choreografie, vše pilně nastudovali a nádherně zatančili na premiéře.

Celkem se podařilo vybrat 45.000,-, které jsme slavnostně předali Dětskému krizovému centru.

Video dokument předloňského představení zde

 

Ročník 2015- Ledový drak

Čtvrtý ročník benefičního představení proběhlo pod záštitou patrona Ondry Vodného, moderátora rádia Evropa 2. Předlohu k pohádce tentokrát napsaly tři tanečnice Dominika Šilerová, Zuzana Dluhošová a Karolína Štádlerová. Z jejich pohádek pak všechny děti vytvořily jedinou pohádkovou předlohu, kterou upravily pro tanec a pilně nastudovaly.

Celkem se podařilo vybrat 40.000,- na vstupném a 10.000,- při prodeji výrobků dílen Gawain a Eliáš. Výtěžek byl využit na úpravu nových prostor dílny Gawain a nákup keramického materiálu v dílně Eliáš.

Toto představení mělo reprízu Salesiánském divadle. Bylo to dopolední představení pro školy. Vládla zde neskutečná atmosféra, děti-diváci byly plně vtaženy do děje a hlasitě aplautdovaly, tleskaly a fandily svým spolužákům, který viděly na pódiu.

Fotografie z představení naleznete zde:

https://picasaweb.google.com/111863257821360358966/BeneficeLedovyDrak2112015?authkey=Gv1sRgCPW8l-zS7-3–AE

video z představení zpracovali studenti ze SŠ Panská a naleznete ho zde:

odkaz ještě není, dodám

Ročník 2014-Tajemství zlaté harfy

Třetí ročník benefičního představení proběhlo pod záštitou patronů Ondry Vodného, moderátora rádia Evropa 2 a herečky Lenky Vlasákové. Představení se dětem moc podařilo, sklidily velký aplaus. Předlohu k pohádce napsala tanečnice Dominika Šilerová.

Celkem se podařilo vybrat 60.000,-, které zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Výtěžek byl využit na pořízení vybavení a strojů nově vzniklé dřevodílny Gawain.

Toto představení mělo dvě reprízy, ve Mlejně a Salesiánském divadle.

Představení nám nádherně natočili a dokumentárně zpracovali studenti ze SŠ Panská. Záznam z představení můžete shlédnout zde.

odkaz na youtube“

Fotografie z představení naleznete zde a také zde

 

Ročník 2013-Peřinbaba

Druhý ročník benefičního představení, které proběhlo pod záštitou patronů Ondry Vodného moderátora rádia Evropa 2 a hudební skupiny Tichá Dohoda, měl opět velký úspěch jak u diváků, tak u samotných dětí, které se hned po premiéře začali těšit na další ročník.

Celkem se na vstupném, darech k benefici a prodeji výrobků během představení vybralo 60.000,- které byly dětmi za účasti patronů slavnostně předány Textilní dílně Gawain.

Představení mělo velký ohlas u diváků, proto Taneční studio Mirabel uspořádalo reprízu představení v Kulturním domě obce Dobrovíz.

Fotografie z benefičního představení zde

Ročník 2012-Sněhová královna

První ročník benefičního představení, které proběhlo pod záštitou patronky herečky Lenky Vlasákové, měl velký úspěch nejen u diváků. Děti měly možnost aktivně spolupracovat s lidmi s postižením a viděly, že žijí běžný plnohodnotný život.

Celkem se na vstupném, darech k benefici a prodeji výrobků během představení vybralo 60.000,-, které byly následně zdvojnásobeny Nadací Divoké Husy. Děti mohly Textilní dílně Gawain věnovat 120.000,- jako celkový výtěžek benefice.

Představení mělo velký ohlas u diváků, proto Taneční studio Mirabel uspořádalo reprízu představení v divadle Mlejn v Pražských Stodůlkách.

Fotografie z obou představení můžete shlédnout zde.