NAŠE SRDCE NEZAMRZLA

Ročník 2018- ZAČAROVANÉ STŘEVÍČKY

O projektu

Taneční studio Mirabel si Vás dovoluje pozvat do Salesiánského divadla v Kobylisích na benefiční představení ZAČAROVANÉ STŘEVÍČKY, které se uskuteční v neděli  28. 1. 2018 v 18:30 hodin. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován chráněné dílně Lemniskáta.

Benefiční představení V zajetí snů vzniklo unikátní cestou. Celé představení vymýšlely a tvořily s nadšením samy děti. Pohádkovou předlohu společně vymyslely a sepsaly do dějových obrazů, poté ji upravily pro taneční ztvárnění, vymyslely choreografie, vyráběly kulisy a rekvizity, připravovaly scénu.

Letos se uskuteční již SEDMÝ ročník tohoto unikátního projektu s názvem „Naše srdce nezamrzla“. Patronát nad akcí převzal moderátor rádia Evropa 2 ONDRA VODNÝ a hudebník JAN BURIAN.

Představení doprovodí hrou na kytaru talentovaná studentka přípravy na konzervatoř profesora Kučery z Pražské konzervatoře Magdaléna Hlaváčková a pan profesor Andy Seidl LŠU Unhošť.

Zakoupením vstupenky podpoříte nejen chráněnou dílnu Lemniskáta, ale také děti z Tanečního studia Mirabel v jejich aktivitě pomoci druhým.

Fotografie z loňského představení

Video z loňského představení V zajetí snů

Video dokument předloňského představení zde

Vstupenky

Vstupenky na benefiční představení je možno zakoupit na Slevomatu bez nároku na provizi: celá částka, kteou zaplatíte bude benefičním darem!Vstupenky lze zakoupit do přízemí nebo na balkon, konkrétní sedadlo si vyberete přímo na místě. Divadlo má bezbariérový přístup a 10 míst vhodných pro diváky na vozíku.

Celá částka je benefičním výtěžkem pro dílnu Lemniskáta.

Ceny vstupenek:

 • Dospělý: 200,-
 • Dítě do 130 cm: 100,-
 • Divák s průkazem ZTP: 100,- (počet míst pro invalidní vozík je 10!), zvažte, zda můžete sedět na běžném místě, či potřebujete rezervovat místo pro vozík
 • Divák s průkazem ZTP/P: 100,- a doprovod 200,-

Při koupi vstupenky přes slevový portál dostanete za svou platbu voucher, za který po kontrole na doprodejové pokladně dostanete vstupenku na představení a usadíte se na zvolené místo.

Pro zakoupení vstupenky ZTP zvolíte na Slevomatu variantu dětské vstupenky a při kontrole voucheru předložíte také průkaz ZTP.

Divadlo u Salesiánů bohužel nemá vlastní pokladnu, není tedy možné koupit si vstupenky na představení v předstihu tam. Doprodej vstupenek v den představení bude probíhat ve foyer divadla od 17:45. Představení začíná v 18:30, po tomto čase lze vstupenku zakoupit u šatnáře.

Realizační tým

Jsme relativně malé taneční studio, zabývající se převážně tancem v rytmu irské hudby. Jsme otevřeni všem dětem bez rozdílu věku či talentu, tančit k nám může přijít každý. Naší prioritou v souboru není pouze perfektní technika, náš koncept je zážitkový, každý může zažít svůj velký čas na pódiu, pokud se tanci chce věnovat a chce tančit ve svém volném čase. Techniku se učí každý svým tempem a postupem času si ji pečlivě osvojí.

Právě díky tomuto přístupu tančíme srdcem tak, jak každý dokáže. A jak se nám to daří? V lednu pořádáme benefiční představení v Salesiánském divadle, na jaře se účastníme různých soutěží, můžete nás vidět na mnohých vystoupeních, například na Staroměstském náměstí, ve Mlejně i jinde

Taneční Studio Mirabel podporuje děti bez ohledu na věk, míru talentu či handicapu (sociálního, zdravotního), tančit zde může každý, kdo se tanci chce věnovat celým srdcem. Úspěchy tohoto přístupu jsou mnohé, nejen na úrovni taneční, kde se junioři mohou pochlubit ziskem titulu Mistrů ČR pro rok 2014 a 2011 v kategorii Lidových tanců TV show na Taneční skupině roku, ale také právě na rovině sociální, kde naším největším úspěchem je choreografie proti Konci světa, jíž se účastnily také tanečnice na vozíku. Tuto choreografii jsme prezentovaly na benefičním koncertě kapely The Tap Tap ve Státní opeře Praha v přímém přenosu České televize dne 5.12.2011. www.tsmirabel.cz

Koordinace celého projektu: Mgr. Kristína Pekárková

Taneční korepetice: Mgr. Kristína Pekárková

Realizátoři projektu: Ing. Petra Valachová, Daniela Štádlerová

Šití kostýmů: Emília Kvasnicová, Alena Pekárková

Tanečnice:

Bílová Lucie, Birzula Adéla, Bodská Barbora, Brožová Mariana, Čmolíková Viktorie, Dluhošová Zuzana, Drncová Nela, Drozdová Linda, Drozdová Stela, Foriška Jan, Hermanová Veronika, Kadlecová Justýna, Kasslová Natálie, Kindlová Zuzana, Kopková Andrea, Kovtun Anastazie, Krajčovičová Adéla, Krychfalushiy Olga, Lávičková Nela, Mardirossianová Valerie, Matveeva           Valeriia, Petříčková Johana, Poláková Kamila, Rolfesová Barbora, Semenová Preslava, Semova Julie, Skývová Barbora, Skývová Kateřina, Soukupová Ema, Sruji Nicole, Stejskalová Josefka, Šindlerová Evelína, Štádlerová Karolína, Štádlerová Viktorie, Urbanová Natálie, Veselá Adéla

Hudební doprovod: kytara Magdaléna Hlaváčková a profesor Andy Seidl z LŠU Unhošť

Partneři projektu

Děkujeme všem, kteří projekt podpořili finančně, věcně či svou obětavou dobrovolnou prací.

Finanční podpora následujících dárců bude využita na pořízení kostýmů, pronájem sálu na generální zkoušku, pronájem divadla.

Finančně nás podpořili:

 • Firma Datalite, díky které máme nádherné kostýmy pro představení
 • MČ Praha 13 za podporu činnosti TS Mirabel
 • Panu Podlipnému za finanční dar
 • Imunohematologii za finanční dar
 • Šárce Šindlerové za finanční dar
 • Rodičům všech dětí, které tančí v představení

Věcně nás podpořili:

 • Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, který nám zdarma poskytl reklamní plochy v tramvajích a autobusech
 • Panu řediteli Hanzalovi za poskytnutí prostor pro víkendová soustředění
 • Paní hospodářce Dohnalové za všechnu pomoc s realizací projektů TS Mirabel
 • Tiskárně Triangl, která nám sponzorsky vytiskla letáky a vstupenky
 • Panu Hradeckému za sponzoring provozu webových stránek www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz a poskytování IT pomoci a podporu
 • Panu Zázvůrkovi, za přípravu audio nahrávek pohádky představení a spotu pro rádio. Děkujeme SŠ Panská za umožnění nahrávání a výpůjčku techniky.
 •  Knižnímu klubu, který věnoval knižní dary pro tanečnice
 • Paní Emílii Kvasnicové a Aleně Pekárkové za ušití kostýmů
 • Paní Šilerové za fotografie z představení
 •  Panu Kvasnicovi a Paní Valachové za realizaci scény, paní Šindlerové za výtvarnou realizaci scény
 • Paní Wienerové, ředitelce Rádia 1, za odvysílání pozvánky na představení
 • Paní ředitelce i všem technikům Salesiánského divadla, že zde můžeme projekt realizovat
 • Stáně Novákové za grafické zpracování letáku a vstupenky, za pomoc s medializací projektu
 • Paní Štádlerové za celoroční pomoc s přípravou a realizací projektů, soustředění a soutěží
 • Magdaléně Hlaváčkové a Andy Seidlovi za hudební doprovod představení
 • Firmě Slevomat, díky níž je možné prodávat vstupenky v předprodeji
 • V neposlední řadě děkujeme patronům Ondrovi Vodnému a Janu Burianovi za podporu projektu.

Jak můžete projekt podpořit Vy

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:

  • Zakoupením vstupenky: Příspěvek pro dílnu Lemniskáta, vstupenky je možné zakoupit zde: Slevomat
  • Zakoupením výrobků dílny Lemniskáta: přímo na místě je možné zakoupit papírenské výrobky dílny Lemniskáta a zvýšit tak benefiční výtěžek.
  • Příspěvek na šití kostýmů: Můžete poslat libovolnou částku na pořízení látek a ušití kostýmů pro celé představení. Celkem potřebujeme 30.000,-. Děkujeme za podporu fimě Datalite
  • Příspěvek na výrobu kulis: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu kulis nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při výrobě kulis. Celkem potřebujeme 5.000,-. Děkujeme Imunohematologii
  • Příspěvek na výrobu či pořízení rekvizit: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu či pořízení rekvizit nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při jejich výrobě.  Děkujeme všem, kteří se aktivně a dobrovolně podíleli na výrobě rekvizit a kulis, stejně tak i všem, kteří se dále podíleli na přípravě a realizaci představení, zejména: Josefovi Pekárkovi, paní Šindlerové, paní Štádlerové, paní Kadlecové, rodině Brožových, paní Drncové, paní Soukupové, paní Bílové, paní Petříčkové, paní Janků, paní Hermanové, paní Lávičkové, všem dobrovolným pomocníkům zde v divadle a dalším.
  • Příspěvek na pronájem divadla: Ač jde o benefiční představení a pronájem divadla je proto minimální, přesto se jeho výše pohybuje přibližně okolo 20.000,-
  • Příspěvek na dopravu: Vše je potřeba přepravit do divadla a zpět, pronajmout vlek. Celkem potřebujeme 2.000,-. Děkujeme paní Šindlerové

Za Vaši podporu děkujeme a těšíme se, že Vás přivítáme na představení, které díky Vám bude možné realizovat. Pomůžete dětem aktivně pomáhat.

Za podporu nabízíme

 • Umístění Vašeho loga na letáku: prezentace na 2720 reklamních míst v tramvajích a autobusech Dopravního podniku od 15.1.2018 do 28.1.2018
 • Zveřejnění projektu a partnerů v médiích: Naším cílem je, aby se o projektu dozvědělo co nejvíce lidí z veřejnosti. Kromě propagace ve veřejnoprávních i soukromých médiích budeme projekt prezentovat i na veřejných vystoupeních TS Mirabel na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí.
 • Odpočet Vašeho daru od daňového základu: Na Váš dar Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, což je odečitatelná položka daňového základu.

Číslo účtu TS Mirabel: 2200648476/2010

Historie

Ročník 2017 – V zajetí snů

Šestý ročník představení proběhl pod záštitou patronů Ondry Vodného a režisérky Olgy Sommerové. Přeedlohu k pohádce opět tvořily děti, která všechny přítomné diváky chytila za srdce.

Celkem se podařilo vybrat 45 000,-, které jsme předali dílně Lemniskáta.

Ročník 2016 – Kouzlo Slunovratu

Pátý ročník benefičního představení proběhlo pod záštitou patrona Ondry Vodného a spisovatelky Radky Třeštíkové. Předlohu k pohádce tvořily děti společnými silami. Po mnoha diskuzích se nakonec podařilo vytvořit nádhernou pohádku, kterou děti rozdělili do tanečních obrazů, rozdali si role, vymyslely choreografie, vše pilně nastudovali a nádherně zatančili na premiéře.

Celkem se podařilo vybrat 45.000,-, které jsme slavnostně předali Dětskému krizovému centru.

 

Ročník 2015- Ledový drak

Čtvrtý ročník benefičního představení proběhlo pod záštitou patrona Ondry Vodného, moderátora rádia Evropa 2. Předlohu k pohádce tentokrát napsaly tři tanečnice Dominika Šilerová, Zuzana Dluhošová a Karolína Štádlerová. Z jejich pohádek pak všechny děti vytvořily jedinou pohádkovou předlohu, kterou upravily pro tanec a pilně nastudovaly.

Celkem se podařilo vybrat 40.000,- na vstupném a 10.000,- při prodeji výrobků dílen Gawain a Eliáš. Výtěžek byl využit na úpravu nových prostor dílny Gawain a nákup keramického materiálu v dílně Eliáš.

Toto představení mělo reprízu Salesiánském divadle. Bylo to dopolední představení pro školy. Vládla zde neskutečná atmosféra, děti-diváci byly plně vtaženy do děje a hlasitě aplautdovaly, tleskaly a fandily svým spolužákům, který viděly na pódiu.

Fotografie z představení naleznete zde:

https://picasaweb.google.com/111863257821360358966/BeneficeLedovyDrak2112015?authkey=Gv1sRgCPW8l-zS7-3–AE

video z představení zpracovali studenti ze SŠ Panská a naleznete ho zde:

odkaz ještě není, dodám

Ročník 2014-Tajemství zlaté harfy

Třetí ročník benefičního představení proběhlo pod záštitou patronů Ondry Vodného, moderátora rádia Evropa 2 a herečky Lenky Vlasákové. Představení se dětem moc podařilo, sklidily velký aplaus. Předlohu k pohádce napsala tanečnice Dominika Šilerová.

Celkem se podařilo vybrat 60.000,-, které zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Výtěžek byl využit na pořízení vybavení a strojů nově vzniklé dřevodílny Gawain.

Toto představení mělo dvě reprízy, ve Mlejně a Salesiánském divadle.

Představení nám nádherně natočili a dokumentárně zpracovali studenti ze SŠ Panská. Záznam z představení můžete shlédnout zde.

odkaz na youtube“

Fotografie z představení naleznete zde a také zde

 

Ročník 2013-Peřinbaba

Druhý ročník benefičního představení, které proběhlo pod záštitou patronů Ondry Vodného moderátora rádia Evropa 2 a hudební skupiny Tichá Dohoda, měl opět velký úspěch jak u diváků, tak u samotných dětí, které se hned po premiéře začali těšit na další ročník.

Celkem se na vstupném, darech k benefici a prodeji výrobků během představení vybralo 60.000,- které byly dětmi za účasti patronů slavnostně předány Textilní dílně Gawain.

Představení mělo velký ohlas u diváků, proto Taneční studio Mirabel uspořádalo reprízu představení v Kulturním domě obce Dobrovíz.

Fotografie z benefičního představení zde

Ročník 2012-Sněhová královna

První ročník benefičního představení, které proběhlo pod záštitou patronky herečky Lenky Vlasákové, měl velký úspěch nejen u diváků. Děti měly možnost aktivně spolupracovat s lidmi s postižením a viděly, že žijí běžný plnohodnotný život.

Celkem se na vstupném, darech k benefici a prodeji výrobků během představení vybralo 60.000,-, které byly následně zdvojnásobeny Nadací Divoké Husy. Děti mohly Textilní dílně Gawain věnovat 120.000,- jako celkový výtěžek benefice.

Představení mělo velký ohlas u diváků, proto Taneční studio Mirabel uspořádalo reprízu představení v divadle Mlejn v Pražských Stodůlkách.

Fotografie z obou představení můžete shlédnout zde.