NAŠE SRDCE NEZAMRZLA

Dlouhodobý benefiční projekt

 

Cíl

Cílem projektu je vzdělávání dětí v sociální oblasti. Děti ve věku 6 až 15 let dostanou možnost být užitečné a aktivně svým tanečním uměním pomáhat potřebným.

 

Obsah projektu

Na 40 dětí, navštěvujících kurzy irského tance v Tanečním studiu Mirabel, vytvoří celovečerní benefiční představení, jehož výtěžek ze vstupného a benefiční dary věnuje v plné výši Dětskému krizovému centru. Projekt je unikátní obzvláště tím, že děti aktivně připravují celé představení, píší scénář, tvoří choreografie, navrhují kostýmy, vyrábí rekvizity a kulisy a mnoho dalšího

 

Přínos

Děti získají povědomí o tom, že jsou mezi nimi děti, které se často ne vlastní vinou ocitly v těžké životní situaci, že ne každá rodina je milující a přijímající, že ne každý má takové štěstí, jako ony. Mají možnost vidět, že to, co považují za normální a nepotřebují nad tím ani přemýšlet, může pro někoho znamenat nesplněný sen. Mají možnost se na chvíli zastavit a pocítit štěstí nad tím, že ony mají milující rodinu, která je podporuje a že tedy mohou vyvinout vlastní aktivitu a pomoci těm dětem, které toto štěstí neměly či nemají.

 

Zkušenosti s projektem

Projekt „Naše srdce nezamrzla“ bude mít v lednu 2016 již pátý ročník. Na předchozích ročnících se podařilo vybrat a předat vždy mezi 40.000,- a 60.000,-Kč, které byly slavnostně předány Dílně Gawain. Nad projektem drží patronát Ondřej Vodný, moderátor rádia Evropa 2 a v loňských letech také Lenka Vlasáková, herečka a Tichá dohoda, hudební skupina. Uspořádání každého ročníku je finančně náročné. Je třeba zaplatit divadelní sál, látky na kostýmy, šití kostýmů, materiál na kulisy a rekvizity, vše je také potřeba do divadla dopravit. Proto je za vznikem představení vidět také mnoho dobrých lidí a firem, které vznik představení podporují.