Letní taneční tábor 2008

Na tomto táboře jsme se intenzivně připravovali na Mistrovství světa. Jako doprovodný program jsme si uspořádali pěveckou soutěž X-faktor a Vědeckou konferenci o nově nalezených druzích živočichů.