BRÁNY ČASU

 

Na tábor nám přišel tajemný balíček s podivnými klíči. Postupně jsme odhalili mnoho bran času, ke kterým jsme dostali za splnění úkolu klíče. Dlouho jsme nevěděli, co je naším úkolem, ale nakonec jsme od strážce majáku vyhráli kód k tajemné skříňce, kde byl nahraný vzak. Zjistili jsme, že naším úkolem je najít a zavřít všechny brány času a klíče odevzdat Andromedě. Kde ji však hledat? Napověděli nám klíče, z nichž jsme společně vyluštili šifru. Notovým zápisem na branách jsme se dostali až do bezčasí, kde nám Andromeda zadala poslední úkol, zahrát scénku, jak jsme ke klíčům přišli. Za odměnu nám ukázala cestu k bájnému pokladu.

7.8.2016-Tajemné klíče

8.8.2016-Země Punt

9.8.2016-Země Punt

10.8.2016-Strážce majáku

11.8.2016-Země posvátné krávy

12.8.2016-Země věčného ledu

13.8.2016-Ostrov Masek

14.8.2016-Planeta Solaris

15.8.2016-Jezerní království

16.8.2016-Skryté město

17.8.2016-Dračí hory

18.8.2016-Zahrada kněze Jana

19.8.2016-Andromeda

20.8.2016-Poslední foto